PŘIHLÁŠKA

BABIČKA ROKU 2018

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE

Charakteristika babičky:
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
1. Řízený rozhovor - představte svůj kraj a bydliště v rozsahu max. 3 min.
2. Ukaž, co umíš - zpěv, tanec, recitace, sport, ukázka vlastní tvorby - malování, vyšívaní, hra na hudební nástroj, atd.
3. Módní přehlídka - společenské oblečení dle vlastního výběru (popř. kroj).

PODMÍNKY NOMINACE BABIČKY:
1. Soutěže se může zúčastnit babička ve věku od 55 let
s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo Olomouckém kraji.
2. Vyplněnou přihlášku odeslat na adresu: Senior Pas,
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Obálku označte heslem:
"Babička (Královéhradeckého nebo Olomouckého) kraje" nebo prostřednictvím
www.babickaroku.cz. Uzavírka nominací je 30. 11. 2018.

Soutěžící poskytuje organizátorovi soutěže (Sun Drive Communications s.r.o.)
souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže
Babička roku, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Soutěžící souhlasí s publikováním fotografií a
informací v rámci soutěže Babička roku, bez nároku na honorář.